Positiivisen psykologian ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kurssi yrityksille

"Suuri ja lämmin kiitos aivan huikean ihanasta kurssista. Sen merkitys on ollut minulle suuri." 

Innostava puolen vuoden matka yrityksesi työntekijöiden hyvinvoinnin puolesta

Positiivisen psykologian ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin koulutus ohjaa osallistujan hänen hyvinvointinsa äärelle, ymmärtämään paremmin kuinka laaja käsite psykologinen hyvinvointi on ja miten paljon sen lisäämiseksi voi itse tehdäkään. Kurssi sisältää koulutuksen lisäksi laajan itseopiskelumateriaalin, joka sisältää lisäaineistoja ja työkirjan, jotka kaikki jäävät osallistujan käyttöön myös kurssin päätyttyä. Uskallan luvata, että tältä kurssiltä saa paljon hienoja oivalluksi, innostusta muuttaa omaa toimintaa sekä rohkeutta tehdä sitä. Näiden merkitys kantaa niin töissä kuin vapaa-ajalla. Lue hieman alempaa aiempien osallistujien kommentteja kurssista. 

Jos haluat vahvistaa yrityksesi työntekijöiden voimavaroja ja tukea heitä vahvuuksien hyödyntämisessä, haluat heidän elämäänsä enemmän merkitystä ja onnellisuutta, toivot heille hyviä ihmissuhteita sekä haluat vahvistaa heidän kykyjään vastoinkäymisten ja stressin voittamiseen, olet oikeassa paikassa. Työntekijät myös oppivat tuntemaan toisiaan paremmin ja ryhmäytymään aivan uudella tavalla tämän kurssin aikana.

Kurssin arvosteluiden keskiarvo on 9,44 (asteikko 1 - 10, NPS-mittaus).

Kurssi sisältää yhdeksän 2,5 - 3 tunnin tunnin mittaista Zoomin kautta pidettävää etäkoulutuskertaa, laajan opiskelumateriaalin, jonka avulla voi helposti syventää ymmärrystään niin halutessaan, sekä jokaisesta kurssikerrasta videoäänitteen, joka on katsottavissa 30 päivän ajan kyseisen kurssikerran päättymisestä. Koulutuksesta ei siis jää paitsi, jos jonain kertana ei pääsekään osallistumaan live-koulutukseen. Koulutuskerran pituus vaihtelee hieman aiheesta ja yhteisen keskustelun aktiivisuudesta riippuen. 

Koulutus ja varsinaiset koulutusmateriaalit ovat suomenkielisiä. Osa lisämateriaaleista on englanninkielisiä.

Voit katsoa tästä videoesittelyn kurssista. Esittely on tehty yksityisasiakkailla, joten hinnoittelu on erilainen.

Kurssin rakenne:

1. kerta: Johdatus positiiviseen psykologiaan. Kurkistamme niin psykologian kuin positiivisen psykologian historiaan, siihen mitä positiivinen psykologia on ja mitä se ei ole, mitä ovat kognitiiviset vinoumat ja mitä positiivisen psykologian interventiot.

2. kerta: Tunteet ja erityisesti positiiviset tunteet - mikä merkitys niillä on hyvinvointiimme? Käymme läpi myös tunneälyä ja tunneketteryyttä.

3. kerta: Uppoutuminen - miten lisätä flow'ta ja työnimua? Entäpä tietoista läsnäoloa? Ja mitä nämä kaikki oikeastaan ovat?

4. kerta: Vahvuudet - omien luonteenvahvuuksien tunnistaminen ja niiden ymmärtäminen, käyttäminen ja vahvistaminen. 

5. kerta: Ihmissuhteet - miksi ne ovat meille elintärkeitä ja kuinka huolehtia niistä? Mitä ovat sosiaaliset tunteet ja kuinka kommunikoida rakentavasti. Entä ystävällisyys ja rakkaus?

6. kerta: Merkitys - miten lisätä suuremman merkityksen ja tarkoituksen  kokemista elämässäsi? Mitkä ovat arvosi ja mikä on niiden merkitys hyvinvoinnissasi?

7. kerta: Aikaansaaminen - kuinka saada enemmän aikaan säilyttäen hyvän fiiliksen? Tavoitteet, motivaatio, sisu ja sinnikkyys, oikea mindset.

8. kerta: Elinvoimaisuus - kehon ja mielen hyvinvoinnin tärkeys. Ravinnon, suoliston, unen, levon, liikunnan ja stressin vaikutukset pähkinänkuoressa.

9. kerta: Yhteenveto - käymme läpi koko yhteisen matkamme, kertaamme aihealueet ja keskustelemme kurssin aikana tulleista oivalluksista ja muutoksista, joita on tapahtunut.

Lue lisää käsiteltävistä aihealueista tästä linkistä. Voit myös kysyä lisätietoja myös suoraan kouluttajalta: viena@tietoisesti.fi 

Haluaisitko ostaa esimerkiksi työhyvinvointipäivään vain yhden osa-alueen? Se on mahdollista. Lue lisää täältä. 

                                                                                                                                                                                       Kuva: Pexels/Andre Furtado

Hinnoittelu:

Kurssin aloitusmaksu on 3000 euroa + ALV 24 %. Tähän hintaan sisältyy maksimissaan kymmenen osallistujaa. Sen jälkeen jokainen uusi osallistuja maksaa 200 euroa + ALV. Kurssille mahtuu maksimissaan 30 osallistujaa, jolloin kurssin maksimihinta 7000 euroa + ALV 24 %.

Paikka:

Kurssi järjestetään etäkoulutuksena Zoom-kokousalustalla eli osallistua voi mistä tahansa ja millä tahansa laitteella. Zoomia ei tarvitse erikseen asentaa, riittää, että seuraa koulutuskutsun mukana tulevaa linkkiä. Myös MS Teams on mahdollinen koulutusalusta.

Kouluttaja:

Positive Psychology Practitioner, Brain-based Coach, Mindfulness CFM® -ohjaaja ja CWH-kouluttaja Viena Loire-Pohjakallio


Mitä mieltä aiemmin kurssin käyneet ovat siitä, mikä oli parasta kurssilla:

"Olen saanut paljon ihan konkreettista apua niin koti- kuin työarkeen."

"Kaikkein eniten tällä kurssilla antoi se, että koko kurssin ajan oli läsnä myönteinen energia."

"Se, että lähes koko työyhteisö oli mukana ja syntyi kokemusten ja ajatusten jakamista" 

"Vienan ihana ote kurssin sisällön läpikäymiseen ja positiivinen asenne."

"Yhteiset koulutussessiot TEAMSissä, laadukas koulutusmateriaali ja työkirjatehtävät."

"Uudenlaista ajattelumallia yksityiselämään ja työelämään."

"Hyvät materiaalit, joita pääsi käymään läpi, kun ei voinut aina osallistua yhteisiin sessioihin" 

"Arvomaailma ja vahvuudet. Lisäävät itsetuntemusta ja tukevat valinnoissa (esim työelämään liittyen)."   

"Ehkäpä suurin näistä pienistä muutoksista on ollut se, että uskallan nähdä hyvän itsessäni ja sen myötä uskallan olla aidompi, avoimempi ja oma itseni."  

"Minusta koko kokonaisuus oli erittäin mielenkiintoinen. En halua nostaa jotain asiaa erityisemmin ylös." 

"Tätä voin lämpimästi suositella omassa työssäni kaikille kolleegoille ja yhteistyökumppaneille. Kiitos Vienna, olet huikea valmentaja ja oiva esimerkki omalla läsnäolollasi ja kyvylläsi kohdata osallistujia myös näin verkkovalmennuksen kautta."