Positiivinen strateginen suunnittelu tai operatiivinen kehittäminen

The task of leadership is to create an alignment of strengths, making our weaknesses irrelevant.

Peter Drucker

Haluatko nostaa yrityksesi tai tiimisi liitoon?

SOAR on fundamentaalisesti positiivinen strategisen ja operatiivisen kehittämisen malli

SOAR-viitekehys mahdollistaa joustavan, organisaationne vahvuuksien ja toimintaympäristön mahdollisuuksien varaan rakentuvan strategisen tai operatiivisen kehittämisen prosessin. SOAR alkaa tietoisella yrityksen tai tiimin vahvuuksien, mahdollisuuksien ja onnistumisten tunnistamisella. Dialogeissa käytetään positiivista kehystä ja kysymyksiä, jotka tuottavat uutta näkemystä ja luovat yhteistä innostusta. 

SOAR eroaa perinteisistä strategia- ja kehittämisprosesseista myös siinä, että se ottaa mukaan kaikki sidosryhmät, ei pelkästään johdon edustajia. Tämä on erittäin tärkeää nykypäivän monimutkaisissa ja nopeasti muuttuvissa haasteissa, joihin perinteinen hierarkinen organisaatio on helposti liian kaukana tai liian hidas vastaamaan sopivalla, oikea-aikaisella ja täsmällisellä tavalla. Ottamalla eri sidosryhmät mukaan kehittämishankkeeseen, mahdollistetaan mahdollisuuksien ja kyvykkyyksien näkeminen monesta eri näkökulmasta. Käsillä olevan hankkeen tai strategian kokonaiskuva muuttuu tällöin selvästi laajemmaksi ja monipuolisemmaksi.

Kuva: Adobe Stock / Ivanko80

SOAR-malli lähtee siitä perusoletuksesta, että organisaation on, tuottaakseen riittäävästi innovatiivisuutta ja vastatakseen päivittäisiin, yllättäviinkin haasteisiin nopeasti, otettava mukaan kaikkien sidosryhmien näkemys ja osaaminen. Joustavuuden ja tuloksellisuuden kannalta on elintärkeää yhdistää strategiset suunnitelmat, visiot ja  arvot osaksi jokaisen sidosryhmän päivittäistä toimintaa. Samalla tämä tuottaa automaattisesti koko organisaation tasolla innostunutta, selkeää ja sitoutunutta tekemistä kohti yhdessä päätettyjä strategisia tavoitteita, koska sidosryhmät ovat itse osallistuneet niiden tekemiseen ja ymmärtäneet syvällisesti niiden merkityksen. Tämän mallin avulla strategian jalkautus tapahtuu huomattavasti perinteistä tapaa nopeammin ja varmemmin. 

SOAR-viitekehys toimii strategisen kehittämisen lisäksi aivan yhtä hyvin myös mihin tahansa operatiivisen kehittämisen hankkeeseen tai esimerkiksi tiimin tavoitteiden luomiseen.  Ota rohkeasti yhteyttä, niin kerron lisää.

SOAR tulee sanoista:

S = Strengths eli vahvuudet. Mikä tekee meistä ainutlaatuisia?

O = Opportunities eli mahdollisuudet. Mikä kaikki on mahdollista tässä toimintaympäristössä?

A = Aspirations eli pyrkimykset. Mitä haluamme olla?

R = Results eli tulokset. Mitä tuloksia tavoittelemme ja miten pääsemme niihin?


Kuva: Pexels/Fauxels 

Mitä aiemmat osallistujat ovat sanoneet SOAR-metodista:

"Menetelmänä toimi todella hyvin. Piti asian käsittelyn linjakkaasti positiivessa hengessä, asian käsittely eteni ja syntyi konkreettisia ratkaisuja."

"Koen hyödylliseksi juuri tuon positiivisen kautta menemisen ja ryhmätyöskentely oli hyvä juttu myös."

"Toimi oikein hyvin. Positiivinen lähestymistapa on tosi hyödyllinen ja sitä esittelevä dia oli tosi hyvä ja konkretisoi sitä, että on mahdollista siirtyä "viivan yläpuolelle" vaikka on välttämätöntä myös välillä käydä viivan alapuolella, koska todellisia haasteita on olemassa."

"Kokenut ja taitava kouluttaja pitä metodin hyvin hyppysissä ja teki hienosti yhteenvetoja lennosta ja fasilitoi samalla - todella upea suoritus!"

"Pidin erityisesti SOAR-kehyksen positiivisesta otteesta!" 


Strategisen tai operatiivisen kehittämisen työpaja SOAR-metodilla:

Päivän mittaisen työpajan aikana työstämme joko strategiaanne tai operatiivista kehittämishankettanne SOARin avulla. Työpaja edellyttää vähintään yhtä pienemmän ryhmän suunnittelukokousta etukäteen, joka laskutetaan erikseen. 

Voit pyytää myös erillistä tarjousta juuri teidän työpaja- ja kehittämistarpeitanne varten.

Yhden kokonaisen työpajapäivän hinta on 1500 euroa + ALV 24 %. Jos kokonaisuus on laajempi, suosittelen kahta työpajapäivää. Kahden työpajapäivän hinta on yhteensä 2500 euroa + ALV 24 %.

Osallistujien maksimimäärä on 20. Jos osallistujia on enemmän, ota yhteyttä erillisistä tarjousta varten.

Paikka:

Koulutus järjestetään asiakkaan tiloissa tai hänen osoittamassaan paikassa. Matkakuluja ei veloiteta pääkaupunkiseudun sisällä. Koulutus on mahdollista järjestää myös Zoom-kokousalustalla. 

Kouluttaja:

SOAR-kouluttaja, positiivisen psykologian kouluttaja ja yritysvalmentaja Viena Loire-Pohjakallio. Ota yhteyttä rohkeasti, jos haluat jutella aiheesta enemmän: E: viena@tietoisesti.fi, P: 045 1333 699.

Positiivinen takuu: 

Jos ette jostain syystä ole tyytyväisiä koulutuksen antiin, en laskuta siitä mitään. Haluan tarjota vain erinomaisia koulutuksia ja siksi uskallan antaa tämän takuun.


Kuva: Adobe Stock / Fizkes