YRITYKSILLE

Positiivista psykologiaa ja kokonaisvaltaista  hyvinvointia

Jotain ihan uutta ja erilaista yrityksesi työntekijöiden hyvinvointiin? Jotain, joka auttaa heitä voimaan paremmin, ei pelkästään kertaluontoisesti, vaan pitkällä aikavälillä, ja saa hyvin todennäköisesti aikaan pysyviä hyvinvointimuutoksia? 

Positiivinen psykologia rakentaa työntekijöiden vahvuuksille ja omalle oivaltamiselle ja tukee näin niin työ- kuin kotiarkea. Se nostaa ryhmähenkeä, lisää työnimua ja luo uskoa omiin kykyihin ja vahvuuksiin. Positiivisen psykologian kurssi on oivallusten matka, jonka teette yhdessä  työkavereiden kanssa.

Positiivinen psykologia lisää ymmärrystämme niistä asioista, jotka ovat tutkitusti hyvinvointimme taustalla, innostaa ja rohkaisee positiiviseen muutokseen. 

Lue positiivisen psykologian kurssista tästä. 

Lue lisää, jos olet kiinnostunut ostamaan kurssin yhden osa-alueen esimerkiksi työhyvinvointipäivään.

Kuva: Pexels/Andre Furtado

Positiivinen vuorovaikutus ja innostava keskustelukulttuuri   

Tuntuuko, että tiimissäsi tai yrityksessäsi voisi olla parempikin keskustelukulttuuri? Että usein keskitytään liikaa ongelmiin, jäädään jankkaamaan asioista, eikä oikein päästä  eteenpäin?

AI eli Appreciative Inquiry ja CWH eli Conversations Worth Having ovat keskustelun, vuorovaikutuksen ja kehittämisen tieteellisesti tutkittuja malleja, jotka rakentavat sille, mikä on mahdollista ja mikä vie eteenpäin, ei sille, mikä on ongelma. Näillä metodeilla käydyt keskustelut ja ideariihet ovat innovatiivisia, energisoivia ja ne luovat uusia mahdollisuuksia rakentaen organisaation vahvuuksille ja osaamiselle.

Tarjolla on koulustusta aina koko päivän kestävästä innostavasta vuorovaikutuskoulutuksesta lyhyeen 1,5 tunnin täsmäiskuun positivisen keskustelukulttuurin ytimeen.

Lue lisää positiivisesta vuorovaikutuksesta ja keskustelukulttuurista.

Kuva: Adobe Stock/ASDF

SOAR - positiivinen strateginen tai operatiivinen suunnittelu

SOAR-metodi strategisten tai operatiivisten hankkeiden kehittämiseen on fundamentaalisesti positiivinen.  Se rakentaa organisaation vahvuuksille ja toimintaympäristön mahdollisuuksille, eikä juutu käsittelemään sitä mikä on mahdotonta. 

SOAR ottaa mukaan kehittämiseeen myös  sidosryhmien edistajat. Näin kokonaiskuva käsiteltävästä aiheesta laajenee ja koko ryhmän ymmärrys ja kyvykkyys kasvavat. Käsillä olevan hankkeen tai strategian kokonaiskuva muuttuu laajemmaksi ja monipuolisemmaksi sekä jalkautus tapahtuu paljon perinteistä mallia nopeammin. 

SOAR luo innostusta ja uusia mahdollisuuksia unohtamatta selkeitä tavoitteita ja askelmerkkejä kohti toivottua muutosta.

 Lue lisää positiivisesta kehittämisestä täältä.

Kuva: Adobe Stock/Ivanko80

Coachausta tavoitteisiin pääsemiseksi

Tai silloin, kun työelämän haasteet meinaavat ottaa vallan. Tai kun ylipäätään haluat laittaa uuden vaihteen silmään.

Coaching on luottamuksellinen kumppanuussuhde valmentajan ja valmennettavan välillä. Coaching voi auttaa, kun etsitään vastauksia esimerkiksi seuraaviin kysymyksiin: Miten voisin kehittyä työssäni? Mitkä ovat minun vahvuuteni? Kuinka löydän oman potentiaalini? Mihin minun pitäisi nyt keskittyä? Kuinka priorisoin asioitani? Miten saavutan tavoitteeni?

Coaching on eteenpäin suuntautuva prosessi, jossa työn ja elämän haasteita käydään läpi ratkaisukeskeisesti, motivoivasti, kestävästi ja myönteisesti. Se auttaa saavuttamaan haastaviakin tavoitteita, kun valmentaja kulkee ja tukee koko matkan rinnalla.

Yhdistän coaching-sessioihin myös positiivisen psykologian elementtejä, sillä ne tukevat toisiaan poikkeuksellisen hyvin.

Lue coachingista lisää täältä. 

Tietoista läsnäoloa työhyvinvointihetkiin

Haluaisitko tarjoa yrityksesi tai tiimisi työntekijöille mahdollisuuden oppia ymmärtämään mitä mindfulnessilla eli tietoisella läsnäololla tarkoitetaan?

Tilaisuuden kokeilla miten jo lyhytkin harjoitus vaikuttaa positiviivisesti fysiologiaamme hidastaen sykettä, alentaen verenpainetta sekä stressihormoni kortisolin tasoa elimistössämme? Saada vinkkejä kuinka arjen kiireen keskellä lyhytkin harjoitus laskee stressitasoja ja avartaa ajattelua?

Laadin juuri teidän tapahtumaanne sopivan tietoisen läsnäolon hetken, tai tarvittaessa pidemmän session, joka sisältää niin teoriaosuuden kun sovitun määrän harjoituksiakin. Myös viikottainen mindfulness-hetki on mahdollista. 

Mindfulness on mielen, tietoisuuden ja keskittymiskyvyn harjoittamista ja siksi niin tärkeää ja oivalluttavaa.

Lue lisää täältä.

Lean-konsultointia positiivisella, coachaavalla otteella 

Onko yrityksessäsi prosesseja, jotka tuntuvat aikojen saatossa muuttuneen turhan hitaiksi, virhealtteiksi, ehkä monimutkaisiksi ja heikosti sisäistä tai ulkoista asiakasta palveleviksi?

Haluaisitko kokeilla mitä Lean ja virtaustehokkuus voisi mahdollistaa yrityksellesi? Se on monella tapaa perinteisen resurssitehokkuuden kääntämistä päälaelleen. Ja samalla lähes paradoksaalisesti tulos ja tehokkuus paranevat sekä siinä sivussa asiakastyytyväisyys kasvaa.

Lean on järjestelmällinen prosessikehityksen metodi. Se tuo selkeyttä toimintaan ja yksinkertaistaa prosesseja. Samalla se nostaa esille ne kriittiset pisteet, joihin kehittämistoiminpiteet ensisijaisesti kannattaa suunnata.

Lue lisää Leanistä täältä. (Linkki avaa Tietoisesti Consulting -sivut.)

Miksi näin erilaista palvelutarjontaa?


Saatat ihmetellä, että miksi ihmeessä teen näin erilaisia juttuja? Miksi en keskity vain yhteen tai kahteen kokonaisuuteen? 

Vastaus on lopulta melko helppo: Olen työurani ensimmäiset reilut kaksikymmentä vuotta ollut talouden, projektinhallinan ja esimiestyön ammattilainen. Sen jälkeen olen kiinnostunut valtavasti päämme sisäisestä maailmasta ja niistä upeista mahdollisuuksista, joita sen tehokkaampi ja positiivisempi käyttäminen tuo mukanaan. Nyt teen yritykseni puitteissa näitä kaikkia asioita. En ymmärrä miksi minun pitäisi heittää aiempi ammattiosaamiseni hukkaan, vaikka olenkin kouluttautunut myös uusille aloille. Koen itse, että monimuotoinen ja monipuolinen tekeminen tukevat toisiaan. Pääsen yhdistämään useaa erilaista osaamistani ainutlaatuiseksi kokonaisuudeksi asiakkaan hyväksi. Lähestyn kaikkea tekemistäni aina asiakkaan asialle omistautuen ja läsnäolevalla, valmentavalla otteella. Voit lukea lisää historiastani ja ajatuksistani täältä