YRITYKSILLE

Positiivista psykologiaa ja kokonaisvaltaista  hyvinvointia

Jotain ihan uutta ja erilaista yrityksesi työntekijöiden hyvinvointiin? Jotain, joka auttaa heitä voimaan paremmin, ei pelkästään kertaluontoisesti, vaan pitkällä aikavälillä, ja saa hyvin todennäköisesti aikaan pysyviä hyvinvointimuutoksia? 

Positiivinen psykologia rakentaa työntekijöiden vahvuuksille ja omalle oivaltamiselle ja tukee näin niin työ- kuin kotiarkea. Se nostaa ryhmähenkeä, lisää työnimua ja luo uskoa omiin kykyihin ja vahvuuksiin. Positiivisen psykologian kurssi on oivallusten matka, jonka teette yhdessä  työkavereiden kanssa.

Positiivinen psykologia lisää ymmärrystämme niistä asioista, jotka ovat tutkitusti hyvinvointimme taustalla, innostaa ja rohkaisee positiiviseen muutokseen. 

Lue positiivisen psykologian kurssista tästä. 

Lue lisää, jos olet kiinnostunut ostamaan kurssin yhden osa-alueen esimerkiksi työhyvinvointipäivään.

Kuva: Pexels/Andre Furtado

Positiiviset, arvostavat keskustelut ja onnistunut strateginen hanke   

Tuntuuko, että tiimissäsi tai yrityksessäsi voisi olla parempikin keskustelukulttuuri? Että usein keskitytään liikaa ongelmiin, jäädään jankkaamaan asioista, eikä oikein päästä  eteenpäin?

AI eli Appreciative Inquiry ja CWH eli Conversations Worth Having ovat keskustelun, vuorovaikutuksen ja kehittämisen tieteellisesti tutkittuja malleja, jotka rakentavat sille, mikä on mahdollista ja mikä vie eteenpäin, ei sille, mikä on ongelma. Näillä metodeilla käydyt keskustelut ja ideariihet ovat innovatiivisia, energisoivia ja ne luovat uusia mahdollisuuksia rakentaen organisaation vahvuuksille ja osaamiselle.

SOAR eli Strengths, Opportunities, Aspirations ja Results on strategisen kehittämisen malli, joka rakentuu AI:n ja CWH:n päälle. SOAR on uudenlaista, osallistavaa ajattelua ja johtamista, jota käytetään laajasti ympäri maailman erinomaisin tuloksin.

Lue lisää arvostavasta keskustelutaidosta ja SOAR-viitekehyksestä.

Kuva: Pexels/Fauxels

Coachausta silloin, kun haluat saavuttaa tavoitteesi tai haaveesi 

Tai silloin, kun työelämän haasteet meinaavat ottaa vallan. Tai kun ylipäätään haluat laittaa uuden vaihteen silmään. 

Coaching on luottamuksellinen kumppanuussuhde valmentajan ja valmennettavan välillä. Coaching voi auttaa, kun etsitään vastauksia esimerkiksi seuraaviin kysymyksiin: Miten voisin kehittyä työssäni? Mitkä ovat minun vahvuuteni? Kuinka löydän oman potentiaalini? Mihin minun pitäisi nyt keskittyä? Kuinka priorisoin asioitani? Miten saavutan tavoitteeni?

Coaching on eteenpäin suuntautuva prosessi, jossa työn ja elämän haasteita käydään läpi  ratkaisukeskeisesti, motivoivasti, kestävästi ja myönteisesti. Se auttaa saavuttamaan haastaviakin tavoitteita, kun valmentaja kulkee ja tukee koko matkan rinnalla.

Yhdistän coaching-sessioihin myös positiivisen psykologian elementtejä, sillä ne tukevat toisiaan poikkeuksellisen hyvin.

 Lue coachingista lisää tästä. 

Tietoista läsnäoloa työhyvinvointihetkiin

Haluaisitko tarjoa yrityksesi tai tiimisi työntekijöille mahdollisuuden oppia ymmärtämään mitä mindfulnessilla eli tietoisella läsnäololla tarkoitetaan? Tilaisuuden kokeilla miten jo lyhytkin harjoitus vaikuttaa positiviivisesti fysiologiaamme hidastaen sykettä, alentaen verenpainetta sekä stressihormoni kortisolin tasoa elimistössämme? Saada vinkkejä kuinka arjen kiireen keskellä lyhytkin harjoitus laskee stressitasoja ja avartaa ajattelua? 

Laadin juuri teidän tapahtumaanne sopivan tietoisen läsnäolon hetken tai tarvittaessa pidemmän session, joka sisältää niin teoriaosuuden että sovitun määrän harjoituksia. Myös viikottainen mindfulness-hetki on mahdollista. Mindfulness on mielen harjoittamista ja siksi niin tärkeää ja oivalluttavaa. 

Lue lisää täältä.

Lean-konsultointia coachaavalla otteella 

Onko yrityksessäsi prosesseja, jotka tuntuvat aikojen saatossa muuttuneen turhan hitaiksi, virhealtteiksi, ehkä monimutkaisiksi ja heikosti sisäistä tai ulkoista asiakasta palveleviksi? 

Haluaisitko kokeilla mitä Lean ja virtaustehokkuus voisi mahdollistaa yrityksellesi? Se on monella tapaa perinteisen resurssitehokkuuden kääntämistä päälaelleen. Ja samalla lähes paradoksaalisesti tulos ja tehokkuus paranevat sekä siinä sivussa asiakastyytyväisyys kasvaa.

Lean on järjestelmällinen prosessikehityksen metodi. Se tuo selkeyttä toimintaan ja yksinkertaistaa prosesseja. Samalla se nostaa esille ne kriittiset pisteet, joihin kehittämistoiminpiteet ensisijaisesti kannattaa suunnata.

Lue lisää Leanistä täältä. (Linkki avaa Tietoisesti Consulting -sivut.)

Talouden ja projektinhallinnan selkeyttä

Oletteko aloittamassa isoa projektia, mutta projektipäällikkö puuttuu? Vai kaipaatteko projektinhallinnan koulutusta tai fasilitaattoria kehityshankkeeseen? Ehkä vain sparrausta ja pohdinta-apua ison haasteen kanssa.

Olisiko talouden prosesseissa olisi kehitettävää, mutta omat rahkeet ja voimavarat eivät riitä kaikkeeen. 

Autan mielelläni erityyppisissä talouden ja projektinhallinnan haasteissa. Lue lisää täältä (linkki avaa Tietoisesti Consulting -sivut) ja ota yhteyttä rohkeasti, niin keskustellaan juuri teidän tarpeistanne.


Miksi näin erilaista palvelutarjontaa?


Saatat ihmetellä, että miksi ihmeessä teen näin erilaisia juttuja? Miksi en keskity vain yhteen tai kahteen kokonaisuuteen? 

Vastaus on lopulta melko helppo: Olen työurani ensimmäiset reilut kaksikymmentä vuotta ollut talouden, projektinhallinan ja esimiestyön ammattilainen. Sen jälkeen olen kiinnostunut valtavasti päämme sisäisestä maailmasta ja niistä upeista mahdollisuuksista, joita sen tehokkaampi ja positiivisempi käyttäminen tuo mukanaan. Nyt teen yritykseni puitteissa näitä kaikkia asioita. En ymmärrä miksi minun pitäisi heittää aiempi ammattiosaamiseni hukkaan, vaikka olenkin kouluttautunut myös uusille aloille. Koen itse, että monimuotoinen ja monipuolinen tekeminen tukevat toisiaan. Pääsen yhdistämään useaa erilaista osaamistani ainutlaatuiseksi kokonaisuudeksi asiakkaan hyväksi. Lähestyn kaikkea tekemistäni aina asiakkaan asialle omistautuen ja läsnäolevalla, valmentavalla otteella. Voit lukea lisää historiastani ja ajatuksistani täältä