Positiivisen psykologian yksittäiset koulutukset yrityksille

Innostava positiivisen psykologian aihe esimerkiksi työhyvinvointipäivään

Positiivisen psykologian ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin koulutusohjelman yksittäisiä moduuleita voi kouluttaa myös sellaisenaan. Jos jokin aihealue kiinnostaa erityisen paljon, mutta kurssimuotoinen toteutus tuntuu liian suurelta, voi yhden kokonaisuuden käydä läpi puolessa päivässä tai kaksi yhden kokonaisen koulutuspäivän aikana. Jokaiseen koulutuspakettiin sisältyy aina myös kyseisen kurssin tehtäväkirja jokaiselle osallistujalle sekä muut kyseisen moduulin lisämateriaalit.

Alla olevista kokonaisuuksista voit valita mieleisesi ja tarjota näin työntekijöillesi mielenkiintoisen ja innostavan aiheen oman kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämiseksi. Jokainen kokonaisuus on vuorovaikutteinen ja energisoiva sekä nojaa luonnollisesti vahvasti tieteelle. Lähdeviitteet ovat aina mukana materiaaleissa. 

Koulutus ja varsinaiset koulutusmateriaalit ovat suomenkielisiä. Osa lisämateriaaleista on englanninkielisiä.

Yksittäiset moduulit


Positiiviset tunteet: Mikä on tunteiden merkitys, miksi meillä on tunteita? Miten tunteet vaikuttavat hyvinvointiimme? Miten voimme lisätä positiivisia tunteita luonnollisesti ja kestävästi? Miksi esimerkiksi kiitollisuus on tärkeää? Käymme läpi myös tunneälyä ja tunneketteryyttä sekä niiden merkitystä hyvässä ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa sekä oman ajattelun joustavuudessa. 

Uppoutuminen: Miten lisätä flow-kokemusta ja mitä se ylipäätään on? Miksi siitä puhutaan niin paljon? Entä mitä työnimu tarkoittaa ja miten sitä voi lisätä omaan työpäivään? Mitä terveysvaikutuksia on tietoisella läsnäololla eli mindfulnessilla? Miksi se on niin tärkeää kaikessa mitä teemme? Teemme mindfulness-harjoituksen kurssin aikana. 

Luonteenvahvuudet: Meillä kaikilla on täysin yksilöllinen luonteenvahvuuksien jakauma. Omien  luonteenvahvuuksien tunnistaminen on innostavaa ja avartavaa. Yhtäkkiä ymmärtääkin, miksi tietyt asiat ovat olleet minulle niin tärkeitä. Käymme läpi miten luonteenvahvuuksia voi käyttää enemmän, miten niitä voi vahvistaa ja rakentaa omaan elämäänsä enemmän niiden varaan. Tämä moduuli edellyttää ennakkotehtävän tekemistä. 

Ihmissuhteet: Miksi ne ovat meille elintärkeitä ja kuinka voimme huolehtia niistä paremmin? Käymme läpi myös sosiaalisia tunteita ja rakkauden merkitystä laajasti. Lisäksi käymme läpi rakentavan kommunikoinnin mallin, joka toimii yhtä niin työelämässä kuin yksityiselämässä. Hyvät ihmissuhteet ovat yksittäisenä osa-alueena kaikkein suurin hyvinvointiamme tukeva asia. Kohteletko ihmissuhteitasi niin?

Merkitys: Voimmeko olla tyytyväisiä ja hyvinvoivia ilman, että kasvamme ja kehitymme ihmisenä?​ Mikä on elämämme tarkoitus ja merkitys, entä arvot? Tässä moduulissa olemme suurten asioiden äärellä ja tutustumme merkityksen käsitteeseen niin positiivisen psykologian tieteen kautta että henkilökohtaisella tasolla. Moduuli edellyttää ennakkotehtävän tekemistä.

Aikaansaaminen: Aikaansaaminen on paljon laajempi käsite kuin yleensä ajattelemme ja siihen vaikuttaa moni asia. Tässä moduulissa tutustumme tavoitteisiin, motivaatioon, kasvun asenteeseen, sisuun ja sinnikkyyteen sekä tapojen voimaan. 

Elinvoimaisuus: Tässä moduulissa keskitymme siihen mikä tekee aivoistamme elinvoimaiset. Käymme läpi mielemme terveyteen vaikuttavia psykologisia ja fysiologisia tarpeita sekä ravinnon ja suoliston merkitystä, liikunnan, stressin ja unen merkitystä aivoillemme. Tällä kaikella on valtava merkitys meidän kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnillemme. 


Voit lukea lisää käsiteltävistä aihealueista tästä linkistä. Voit myös kysyä lisätietoja myös suoraan kouluttajalta: viena@tietoisesti.fi 

Vai kiinnostaisiko kuitenkin enemmän koko positiivisen psykologian ja kokonaisvaltasien hyvinvoinnin kurssi? Pääset kurssin sivuille tästä. 

Hinnoittelu:

Yhden moduulin hinta on 850 euroa + ALV 24 %. Koulutuksen kesto on tällöin 3,5 tuntia taukoineen. 

Koko päivän koulutus, johon mahtuu kaksi moduulia, on 1500 euroa + ALV 24 %. Tällöin koulutuspäivän kesto on kahdeksan tuntia sisältäen tunnin lounastauon ja muut lyhyemmät tauot.

Osallistujien maksimimäärä on 20. Jos osallistujia on enemmän, ota yhteyttä erillisistä tarjousta varten.

Paikka:

Koulutus järjestetään asiakkaan tiloissa tai hänen osoittamassaan paikassa. Matkakuluja ei veloiteta pääkaupunkiseudun sisällä. Koulutus on mahdollista järjestää myös Zoom-kokousalustalla. 

Kouluttaja:

Positive Psychology Practitioner, Brain-based Coach, Mindfulness CFM® -ohjaaja ja CWH-kouluttaja Viena Loire-Pohjakallio

Positiivinen takuu: 

Jos ette jostain syystä ole tyytyväisiä koulutuksen antiin, en laskuta siitä mitään. Haluan tarjota vain erinomaisia koulutuksia ja siksi uskallan antaa tämän takuun.


Mitä mieltä ovat aiemmin kurssin käyneet siitä, mikä oli parasta kurssilla:

"Olen saanut paljon ihan konkreettista apua niin koti- kuin työarkeen."

"Kaikkein eniten tällä kurssilla antoi se, että koko kurssin ajan oli läsnä myönteinen energia."

"Se, että lähes koko työyhteisö oli mukana ja syntyi kokemusten ja ajatusten jakamista" 

"Vienan ihana ote kurssin sisällön läpikäymiseen ja positiivinen asenne."

"Yhteiset koulutussessiot TEAMSissä, laadukas koulutusmateriaali ja työkirjatehtävät."

"Uudenlaista ajattelumallia yksityiselämään ja työelämään."

"Hyvät materiaalit, joita pääsi käymään läpi, kun ei voinut aina osallistua yhteisiin sessioihin" 

"Arvomaailma ja vahvuudet. Lisäävät itsetuntemusta ja tukevat valinnoissa (esim työelämään liittyen)."   

"Ehkäpä suurin näistä pienistä muutoksista on ollut se, että uskallan nähdä hyvän itsessäni ja sen myötä uskallan olla aidompi, avoimempi ja oma itseni."  

"Minusta koko kokonaisuus oli erittäin mielenkiintoinen. En halua nostaa jotain asiaa erityisemmin ylös." 

"Tätä voin lämpimästi suositella omassa työssäni kaikille kolleegoille ja yhteistyökumppaneille. Kiitos Vienna, olet huikea valmentaja ja oiva esimerkki omalla läsnäolollasi ja kyvylläsi kohdata osallistujia myös näin verkkovalmennuksen kautta."