Miksi tietoinen läsnäolo on tärkeää?

13.03.2022

Tämä on IhanaElo Oy:lle tekemäni kolmiosaisen tietoisen läsnäolon blogisarjan ensimmäinen osa, joka julkaistiin 11.3.2022. Alkuperäinen blogi löytyy täältä.

Miksi tietoinen läsnäolo on tärkeää

Nykyään puhutaan paljon tietoisen läsnäolon eli mindfulnessin tärkeydestä. Näitä puoltavia kommentteja löytyy niin johtamisoppaista ja -koulutuksista, lehtien palstoilta kuin urheilijoiden valmennuksesta. Mikä on siis tämä ihmiselon salainen ainesosa nimeltään tietoinen läsnäolo?

Tietoinen läsnäolo on juuri sitä miltä se kuulustaakin: tietoista olemista. Monet naurahtavat tässä kohtaa ja sanovat, että kyllä minä osaa olla läsnä ilman harjoituksiakin tai asiasta jankkaamista. Mutta onko todella näin? Tietoinen läsnäolo harjoitusmuotona on tietoisuuden kehittämistä. Mindfulnessin tieteellinen määritelmä sanoo, että kyseessä on 1) huomion säätelyä 2) uteliaalla, avoimella ja hyväksyvällä asenteella.

Missä tilassa olet?

Aivojemme normaali tila on olla joko tekemisen tilassa, jolloin aivomme keskittyvät käsillä olevaan tehtävään ja ratkovat erilaisia ongelmia tai aivoissamme on "päällä" oletushermoverkkomme (myös valve-lepotilan hermoverkko, default mode network, DMN). Tällöin yleensä haaveilemme, pohdimme menneitä tai arvioimme itseämme suhteessa toisiin ihmisiin ja maailmaan. Vietämme huomattavan paljon ajastamme oletushermoverkkomme syövereissä, jolloin emme ole läsnä sille mitä oikeassa elämässä tapahtuu. Voimme esimerkiksi ajaa autoa ja olla samaan aikaan kadonneina omiin ajatuksiimme, jolloin auton ajo tapahtuukin autopilotilla.

Mindfulness sen sijaan tuo meidät olemisen tilaan, josta käsin pystymme tarkastelemaan kokemuksemme kaikkia yksityiskohtia. Emme ole pelkästään ajatuksiimme kadonneina tai keskittyneenä tehtävän suorittamiseen. Olemme tietoisia siitä, mitä kaikkea tämä hetki sisältää.

Tietoisuus näkyy useammassa asiassa: Olemme ensinnäkin läsnä aistiemme kautta. Näemme, kuulemme, tunnemme, haistamme ja ehkä maistammekin mitä tämä hetki pitää sisällään ja minkälaisessa ympäristössä olemme ja mitä siinä ympäristössä tapahtuu. Tämän lisäksi olemme tietoisia kehomme sisäisistä tiloista interoseption eli kehoaistimme kautta. Kehoaisti kertoo meille miltä meistä tuntuu ja mitä kehossamme tapahtuu tällä hetkellä. Lisäksi olemme tietoisia tässä hetkessä läsnä olevista ajatuksistamme ja tunteistamme sekä niiden alati muuttuvasta ja toisiinsa kietoutuneesta luonteesta.

Katso korkeammasta paikasta käsin

Voidaksemme olla tietoisia kokemuksemme kaikista puolista sekä kokemukseen sisältyvistä useista erilaisista kerroksista, meidän täytyy ylläpitää uteliasta, avointa ja hyväksyvää asennetta. Usein mindfulnessissa puhutaan tutkijan asenteesta. Tämä tarkoittaa suhtautumista oman kokemuksen yksityiskohtiin kuten tutkija suhtautuu tutkimusaineistoon. Uteliaasti, mutta arvottamatta sitä sen enempää hyväksi kuin huonoksikaan. Se on tilanteen neutraalia tulkintaa ja laaja-alaista näkemistä. Kaiken aineiston sallitaan olla sellaista, kun se on, koska se on jo niin.

Jotta omia ajatuksiaan voi "nähdä", on katsottava niitä korkeammasta paikasta käsin. Otettava siis askeleita ajatuksista ylöspäin. Täältä käsin on mahdollista "nähdä" ajatusten jatkuva virtaus ja myös vaikuttaa halutessaan niihin. Tätä kutsutaan metakognitioksi, josta usein puhutaan myös "ajattelun ajatteluna" tai "tietoisuutena omasta ajattelusta ja oppimisen prosesseista".

Kerro jo, miksi se on tärkeää!

Tietoinen läsnäololla on useita tunnistettuja ja tutkittuja hyötyjä. Alla oleva lista on ehdottomasti vajavainen, mutta antaa jo jonkinlaista kuvaa tietoisen läsnäolon kehittämisen tärkeydestä.

  • Laajempi näkökulma. Kyky katsella tämän hetken kaikkia puolia hyväksyvästi ja avoimesti tuottaa automaattisesti laajemman näkökulman tilanteeseen. Pystymme paremmin tunnistamaan omien reaktioidemme vaikutuksen elämäämme.
  • Huomion suuntaamisen vapaus. Pystymme suuntaamaan huomiomme tietoisesti sinne, minne haluamme ja voimme reagoida tapahtumiin harkiten ja viisaammin, kuin pelkästään selkäytimellä reagoimalla. Tunnistamme enemmän vaihtoehtoisia toimintamahdollisuuksia.
  • Itsetuntemuksen lisääntyminen. Omat kaavamaiset toimintamallimme ja reagointitapamme tulevat näkyviksi tietoisen läsnäolon avulla. Se ei ole aina miellyttävää, mutta itsensä kehittämisen kannalta erittäin hyödyllistä.
  • Vahvempi yhteys muihin ihmisiin ja itseemme. Myötätuntomme ja ystävällisyytemme lisääntyvät niin muita ihmisiä kuin itseämme kohtaan. Olemme myös enemmän läsnä ympärillämme oleville ihmisille.
  • Vaikutukset aivojen toimintaan. Tutkimuksissa on löydetty laajoja positiivisia vaikutuksia aivojemme toimintaan, kuten muistimme ja reaktiokykymme paraneminen, aivojen harmaan aineen lisääntyminen ja esimerkiksi huomiokykyyn, itsesäätelyyn ja kognitiiviseen kontrolliin liittyvien aivoalueiden vahvistuminen.
  • Vaikutukset terveyteen. Meditoinnin terveysvaikutukset ovat hyvin laajat, kuten kehon immuunipuolustuksen vahvistuminen, verenpaineen aleneminen ja selvästi pienempi riski sairastua syöpään sekä sydän- ja verisuonitauteihin.

Tässä oli kuusi syytä, miksi tietoinen läsnäolo on tärkeää. Sinun kannattaa kuitenkin kokeilla sitä ehdottomasti myös itse. Sillä vain harjoittamalla voit saada muutosta aikaan omassa elämässäsi. Tiedän, että se on mahdollista, ja että pystyt siihen!