Positiiviset keskustelut ja SOAR-malli strategisiin suunnitelmiin

We live in the world our conversations create.

David Cooperrider

Positiivinen, arvostava ja tuloksia tuottava  vuorovaikutustapa - 

AI ja CWH

Keskustelut ovat kaiken tekemisemme keskiössä. Ne ovat vuorovaikutuksemme ydintä. Olemme jatkuvasti jonkinlaisessa keskustelussa joko toistemme tai itsemme kanssa. On erittäin merkityksellistä, miten ja millä tyylillä noita keskusteluita käydään. Ovatko keskustelut helposti ongelmiin ja uhkiin keskittyviä, jotka vetävät  energiamme ja kykymme innovoida alas ja saavat harvoin aikaan kestäviä, hyviä muutoksia? Vai ovatko keskustelut merkityksellisiä, energisoivia ja innostavia, keskittyvät mahdollisuuksiin ja ratkaisuihin sekä johtavat lähes automaattisesti positiiviseen kehitykseen? 

Keskustelu kerrallaan, niin organisaatioissa kuin meidän jokaisen elämässäkin, muutamme kehityksen suuntaa joko parempaan tai huonompaan. Valinta on aina meidän itsemme ja on parempi, että teemme sen tietoisesti, ymmärtäen eri vaihtoehtojen merkityksen. 

AI eli Appreciative Inquiry

AI eli Appreciative Inquiry on Yhdysvalloissa jo 1980-luvulla kehitetty vuorovaikutusmalli, jota käytetään laajasti luomaan positiivista muutosta erilaisissa organisaatioissa. AI:n perusajatuksena on kaikkien sidosryhmien yhteinen dialogi siitä, mikä juuri meidän yrityksessämme on hyvin ja mikä toimii? Miten tätä hyvää voidaan lisätä ja kehittää niin, että meistä tulee poikkeuksellisen taitavia ja innovatiivisia omalla alallamme? AI:n mahdollistama muutos on todistettu lukemattomia kertoja ja sen avulla on tehty merkittäviä suunnanmuutoksia ja luotu uusia liiketoimintamalleja haastavissa ympäristöissä. AI:n periaatteita käytetään muun muassa Applella, Johnson & Johnsonilla, Coca-Colalla, USAn armeijassa ja YK:ssa.  

CWH eli Conversations Worth Having

CWH eli Conversations Worth Having on menetelmä, joka rakentuu AI:n päälle, mutta sisältää myös näkökulmia positiivisen psykologian tieteestä, design thinkingistä ja vahvuuksien käytöstä. Se kutsuu meitä löytämään, unelmoimaan ja suunnittelemaan tulevaisuuttamme, jotta voimme luoda sekä saavutettavan että mahdollisimman positiivisen tulevaisuuden itsellemme ja yrityksellemme. Se on monitieteellinen malli, jonka tuo esiin parhaimman niin yksilöissä kuin yrityksissäkin. Tämän mallin avulla on rakennettu sairaaloita uudestaan, nostettu konkurssikypsiä pankkeja uuteen menestykseen, pelastettu tehtaita, luotu uutta, kestävää liiketoimintaa ja paljon muuta.

Mitä mieltä muut ovat olleet tästä koulutuksesta?

- "Todella kattava materiaali ja innostava esitystapa. Pystyn varmasti hyödyntämään näitä ajatuksia niin työssä, kotona kuin yhdistyksen toiminnassakin. Kiitos!"

- "Koulutus ja kouluttaja oli hyvä Koulutus ylitti odotukseni, en voinut kuvitella että olis noin kattava Kiitos järjestäjille"

- "Laaja ja mielenkiintoinen koulutus. Kiitos" 

- "Tarpeellista ja monipuolista tietoa. Kiitos kun sain olla mukana! Upea toteutus."


SOAR - strategisen kehittämisen malli, joka sopii yhtä hyvin myös pienempien tavoitteiden asettamiseen

SOAR-viitekehys hyödyntää AI:n ja CWH:n perusteita luodakseen poikkeuksellisen ja joustavan strategisen prosessin vahvuuksille ja mahdollisuuksille. SOAR alkaa tietoisella organisaation (ryhmän/yksilön) vahvuuksien, mahdollisuuksien ja onnistumisten tunnistamisella. Dialogeissa käytetään positiivista kehystä ja kysymyksiä, jotka tuottavat uutta näkemystä ja luovat yhteistä innostusta. 

SOAR eroaa perinteisistä strategiaprosesseista myös siinä, että se ottaa mukaan kaikki sidosryhmät, ei pelkästään johdon edustajia. Tämä on erittäin tärkeää nykypäivän monimutkaisissa ja nopeasti muuttuvissa haasteissa, joihin perinteinen hierarkinen organisaatio on helposti liian kaukana tai liian hidas vastaamaan sopivalla, oikea-aikaisella ja täsmällisellä tavalla. 

SOAR-malli lähtee siitä perusoletuksesta, että organisaation on, tuottaakseen riittäävästi innovatiivisuutta ja vastatakseen päivittäisiin, yllättäväänkin, haasteisiin nopeasti, otettava mukaan kaikkien sidosryhmien näkemys ja osaaminen. Joustavuuden ja tuloksellisuuden kannalta on elintärkeää yhdistää strategiset suunnitelmat, visiot ja  arvot osaksi jokaisen sidosryhmän päivittäistä toimintaa. Samalla tämä tuottaa automaattisesti koko organisaation tasolla innostunutta, selkeää ja sitoutunutta tekemistä kohti yhdessä päätettyjä strategisia tavoitteita, koska sidosryhmät ovat itse osallistuneet niiden tekemiseen ja ymmärtäneet syvällisesti niiden merkityksen. Tämän mallin avulla strategian jalkautus tapahtuu huomattavasti perinteistä tapaa nopeammin ja varmemmin. 

SOAR-viitekehys toimii aivan yhtä hyvin myös mihin tahansa operatiivisen kehittämisen hankkeeseen tai esimerkiksi tiimin tavoitteiden luomiseen.  Ota rohkeasti yhteyttä, niin kerron lisää.

SOAR tulee sanoista:

S = Strengths eli vahvuudet. Mikä tekee meistä ainutlaatuisia?

O = Opportunities eli mahdollisuudet. Mikä kaikki on mahdollista tässä toimintaympäristössä?

A = Aspirations eli pyrkimykset. Mitä haluamme olla?

R = Results eli tulokset. Mitä tuloksia tavoittelemme ja miten pääsemme niihin?


Kuva: Pexels/Fauxels 

Erilaisia koulutusvaihtoehtoja:

Puolenpäivän CWH- ja AI-vuorovaikutuskoulutus. Käymme läpi näiden menetelmien periaatteet sekä teemme erilaisia, positiivisia harjoituksia aiheen tiimoilta. Huomaatte kuinka suuri merkitys keskustelun tyylillä, esitetyillä kysymyksillä ja rakentavalla otteella on esimerkiksi yksittäisen keskustelun, tiimipalaverin tai laajemman suunnittelukokouksen lopputulokseen. Oppimista voi tehostaa myöhemmin pidettävällä toisella puolenpäivän koulutuksella, jossa syvennetään kokonaisuutta.

CWH, AI ja SOAR päiväkoulutuksena. Käymme aamupäivällä läpi vuorovaikutuksen merkitystä CWH:n ja AI:n merkeissä. Iltapäivällä syvennymme strategisen suunnittelun maailmaan SOARin kanssa. SOAR soveltuu erittäin hyvin myös operatiiviseen kehittämiseen, jota jokainen nykypäivän asiantuntijaorganisaatio, erilaiset tiimit ja verkostot joutuvat tekemään. 

Strategisen kehittämisen työpaja SOARin avulla. Tämä päivän mittaisen työpajan aikana työstämme joko strategiaanne tai kehittämishankettanne SOARin avulla. Työpaja edellyttää vähintään yhtä pienemmän ryhmän suunnittelukokousta etukäteen, joka laskutetaan erikseen. Voit pyytää myös erillistä tarjousta juuri teidän työpaja- ja kehittämistarpeitanne varten.

Hinnoittelu:

Neljän tunnin koulutus maksaa 1000 euroa + ALV 24 %.

Yhden kokonaisen koulutus- tai työpajapäivän hinta on 1500 euroa + ALV 24 %. 

Osallistujien maksimimäärä on 20. Jos osallistujia on enemmän, ota yhteyttä erillisistä tarjousta varten.

Paikka:

Koulutus järjestetään asiakkaan tiloissa tai hänen osoittamassaan paikassa. Matkakuluja ei veloiteta pääkaupunkiseudun sisällä. Koulutus on mahdollista järjestää myös Zoom-kokousalustalla. 

Kouluttaja:

Parhaillaan sertifioituva CWH-kouluttaja (sis. AI ja SOAR), Positive Psychology Practitioner ja Brain-based Coach Viena Loire-Pohjakallio

Positiivinen takuu: 

Jos ette jostain syystä ole tyytyväisiä koulutuksen antiin, en laskuta siitä mitään. Haluan tarjota vain erinomaisia koulutuksia ja siksi uskallan antaa tämän takuun.