Coaching yritysten työntekijöille

Yhdessä kohti tavoitteita

Coaching eli valmennus on luottamuksellinen kumppanuussuhde valmentajan ja valmennettavan välillä. Coaching voi auttaa sinua, jos etsit vastauksia esimerkiksi seuraaviin kysymyksiin: Mitkä ovat minun vahvuuteni? Kuinka löydän oman potentiaalini? Miten voisin kehittyä työssäni? Mihin minun pitäisi nyt keskittyä? Mitkä ovat prioriteettini ja miksi? Mitä todella haluan? Mikä on lopulta tärkeää elämässäni? Coaching on eteenpäin suuntautuva prosessi, jossa auttaa sinua ratkaisukeskeisesti, motivoivasti, kestävästi ja myönteisesti pääsemään tavoitteisiisi. 

Valmentaja ei anna sinulle valmiita vastauksia, sillä sinä olet oman elämäsi paras asiantuntija ja tässä prosessissa on kyse sinusta ja sinun tavoitteistasi. Coachilla on kuitenkin käytössään työkalupakki, jonka avulla hän kysyy oikeita kysymyksiä, auttaa sinua oivaltamaan uusia näkökulmia, tukee vahvuuksiasi, rohkaisee itsetutkiskeluun ja kohtaa sinut läsnäollen ja kuunnellen. Tulet hämmästymaan sitä, mitkä voimavarat ja viisaus sisältäsi löytyvätkään!

Coaching on kumppanuutta ajattelua herättävässä ja luovassa prosessissa, joka inspiroi asiakasta henkilökohtaisen ja ammatillisen potentiaalinsa täysipainoiseen hyödyntämiseen, usein löytäen aiemmin hyödyntämättömiä mielikuvituksen, tuottavuuden ja johtajuuden lähteitä.

ICF - International Coach Federation

Coaching sopii niin niin yksilöille omien tavoitteiden saavuttamiseen kuin työyhteisöille ja tiimeille yhteisen vision ja tavoitteiden luomiseen ja niitä kohti pyrkimiseen.

Prosessi

Coaching-prosessi kestää yleensä 12 kertaa ja valmentaja ja valmennettava tapaavat sen aikana 1 - 3 viikon välein tilanteesta riippuen. Coachausta voidaan järjestää myös lyhempinä jaksoina, esimerkiksi kuuden kerran valmennuksena. Coachaus vaatii kuitenkin aina useamman tapaamiskerran, jotta tuloksia on mahdollista saada.

Coachaus voi tapahtua joko asiakkaan tiloissa, ulkona luonnossa, verkkotapaamisen kautta tai valmentajan tiloissa tarpeen mukaan. 

Käytän itse coachingissa myös positiivisen psykologian työkaluja, sillä ne tukevat erinomaisesti valmennusprosessia.

Hinnoittelu

Hinnoittelu riippuu siitä, onko kyseessä ryhmä- vai yksilövalmennus ja mikä on sovittujen tapaamiskertojen määrä. 

Yksilövalmennuksen tunti maksaa maksaa 120 euroa + alv 24 %, jolloin 12 kerran valmennus maksaa 1440 euroa + alv 24 %. Ensimmäinen valmennuskerta on pituudeltaan poikkeuksellisesti 2 tuntia (maksetaan vain tunnista). 

Ryhmävalmennuksen hinta on 300 euroa + alv 24 %. Ensimmäinen valmennuskerta on pituudeltaan poikkeuksellisesti 2 tuntia (maksetaan vain tunnista). 

Coach

Brain-based Coach ja ratkaisukeskeinen valmentaja, Positive Psychology Practitioner, Mindfulness CFM® -ohjaaja ja CWH-kouluttaja Viena Loire-Pohjakallio


Jos haluat tavata minua ja jutella coachingin sopivuudesta sinulle tai yrityksellesi, tällainen tapaamiskerta on aina ilmainen. Varaa keskusteluaika joko sähköpostitse viena@tietoisesti.fi tai soita 045 1333 699. Olen täällä sinun tai teidän tavoitteitanne ja onnistumisianne varten 😊!